Τι αποζημιώσεις δίνονται για τα ιατρικά λάθη στην Ελλάδα ανά ειδικότητα.

Τι αποζημιώσεις δίνονται για τα ιατρικά λάθη στην Ελλάδα ανά ειδικότητα.   Η πιθανότητα να υποστεί ένας πολίτης βλάβη κατά την επαφή του γενικά με τις υπηρεσίες υγείας είναι 1:300, ενώ σε βιομηχανίες πολύ υψηλού κινδύνου, όπως η…

Διαβάστε περισσότερα