Σύστημα του Οικογενειακού Γιατρού – τι σημαίνει αυτό;

Ότι για να έχεις δωρεάν πρόσβαση σε παθολόγο για προσωπικό σου θέμα ή σε παιδίατρο για τα παιδιά σου θα πρέπει πρώτα να έχεις εγγραφεί στο σύστημα.

Γιατί δημιουργήθηκαν οι οικογενειακοί γιατροί;

Ο οικογενειακός γιατρός αποτελεί τον σύμβουλο υγείας σου.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται – όταν στο σύστημα ενεργοποιηθούν τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά – ο οικογενειακός γιατρός θα αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής με το σύστημα υγείας, οπότε σε όποιον γιατρό και να θέλεις να απευθυνθείς θα πρέπει εκ των πραγμάτων να σε παραπέμψει πρώτα ο οικογενειακός σου γιατρός.

Ωστόσο, με δεδομένο ότι αυτή η αλλαγή δεν έχει επέλθει ακόμα, οι ασφαλισμένοι απευθύνονται όπως και πριν – από μόνοι τους – στις διάφορες ειδικότητες γιατρών.

Επιλογή οικογενειακού γιατρού

Δείξε την απαραίτητη προσοχή στην επιλογή που θα κάνεις καθώς «μετά την απομάκρυνση από το ταμείο», όπως λέει και ο σοφός λαός, «ουδέν λάθος αναγνωρίζεται». Πρέπει να ξέρεις ότι οικογενειακό γιατρό θα μπορέσεις να αλλάξεις έξι μήνες μετά την εγγραφή σου, καθώς και ότι μπορείς να επισκέπτεσαι δωρεάν μόνο τον οικογενειακό γιατρό που έχεις δηλώσει.
Ακόμα και εάν γνωρίζεις ότι πρέπει να πας λόγου χάρη σε έναν νευρολόγο ή σε έναν γαστρεντερολόγο για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα υγείας που έχεις, θα πρέπει να πάρεις το πολυπόθητο «παραπεμπτικό» από τον οικογενειακό σου γιατρό.

Εάν δεν έχεις κάνει εγγραφή μπορείς να κάνεις την αίτησή σου με τρεις τρόπους:

• μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής

• σε κάθε δημόσια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

• απευθείας στον οικογενειακό γιατρό

Αν επιλέξεις τον 1ο τρόπο σου έχουμε τα βήματα:

1. Είσοδος στο πληροφορικό σύστημα (rdv.ehealthnet.gr), με τους κωδικούς του TaxisNet και επιβεβαίωση με τον ΑΜΚΑ.

2. Συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων σου (βάσει των στοιχείων που θα συμπληρωθούν θα γίνει η επιλογή του Οικογενειακού Ιατρού).

3. Επιλογή Οικογενειακού Ιατρού μεταξύ των διαθεσίμων.

Διαθέσιμοι θεωρούνται οι Οικογενειακοί Ιατροί, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εντός του Δήμου που έχει δηλωθεί στο βήμα 2 και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το εκ του νόμου ανώτατο όριο πληθυσμού ευθύνης.

4. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.

5. Εκτύπωση της αίτησης.

Αν επιλέξεις τον 2ο τρόπο:

Αν δεν είσαι της τεχνολογίας τότε μπορείς να κλείσεις τον οικογενειακό γιατρό σου με τον δεύτερο τρόπο που όπως κάθε τι δημόσιο απαιτεί υπομονή και προσοχή στα δικαιολογητικά.

Για να υποβάλεις την αίτησή σου σε οποιαδήποτε δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χρειάζεσαι ένα ταυτοποιητικό έγγραφο και να γνωρίζεις τον ΑΜΚΑ σου.

Το προσωπικό θα ζητήσει τα στοιχεία σου για να ολοκληρώσει την αίτηση και θα κληθείς να επιλέξεις Οικογενειακό Ιατρό από τους διαθέσιμους.

Στο τέλος θα σου παραδώσει την ηλεκτρονικά υποβληθείσα αίτηση.

Η εγγραφή και στις 2 περιπτώσεις, ολοκληρώνεται με την παράδοση της αίτησης στον Οικογενειακό Ιατρό που αναγράφεται στην αίτηση, μαζί με:

• Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) αιτούντος.
• Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Απόδειξης Διεύθυνσης Κατοικίας ή σχετική υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη).

Ειδική Περίπτωση: Για αίτηση διά νόμιμου αντιπροσώπου απαιτείται:

• Βεβαίωση Οικογενειακής κατάστασης από την οποία να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας ή
• Φωτοαντίγραφο Εγγράφου δικαστικής απόφασης ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή
• Φωτοαντίγραφο Εγγράφου απονομής της επιμέλειας.

Εγγραφή σε παιδίατρο

Από 19 Οκτωβρίου 2019 η παρακολούθηση της υγείας των εφήβων ηλικίας έως 16 ετών γίνεται πλέον υποχρεωτικά, βάσει του νόμου, από τους παιδίατρους και κατ’ εξαίρεση εξετάζονται από παιδίατρους έφηβοι ηλικίας έως και 18 ετών που πάσχουν από χρόνια νοσήματα που παρακολουθούνται από ειδικές μονάδες.

Ωστόσο προς το παρόν επειδή το σύστημα έχει μείνει με τα στοιχεία της παλιάς εγκυκλίου δέχεται τα παιδιά μέχρι 14 ετών σε παιδίατρο.

Προβλήματα σε περιοχές χωρίς οικογενειακό γιατρό

Ένα από τα πρώτα ζητήματα που αντιμετώπισε το σύστημα του οικογενειακού γιατρού είναι ότι σε κάποιες περιοχές δεν υπάρχει οικογενειακός γιατρός.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο πολίτης θα συνεχίσει να απευθύνεται στους παθολόγους ή στους παιδίατρους των δημόσιων δομών υγείας που υπάρχουν στην περιοχή του.

Και όταν χρειάζεται να απευθυνθεί σε ειδικευμένο γιατρό, συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ, θα κλείνει απευθείας ραντεβού με αυτόν χωρίς να πρέπει να λάβει παραπεμπτικό από τον οικογενειακό γιατρό.

Πηγή : blog.insurancemarket.gr